Jonas Burkhalter   /

Sand Point, Lake Tahoe, Nevada

2015
Pigmentprint
140 x 175 cm